Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Ansökan om utv.- och försöksv-het 2000
Publicerad: 1999-10-06

Bifogade filer fŲr nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Blankett_6.0.doc 72Kb
Bankett.rtf 263Kb
Bankett.doc 97Kb
Ansok_FU-medlen2000.pdf 36Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 1999-10-04
Information från Anne-Christine Utterström
tel. 08-412 48 00  e-post  anne-christine.utterstrom@folkbildning.se
------------------------------------
Ansökan om medel till utvecklings- och försöksverksamhet 2000
-----------------------------------
Folkbildningsrådet skall år 2000 fördela medel till utvecklings- och försöksverksamhet inom folkbildningen med sammanlagt 10 miljoner kronor. Medlen skall användas till utvecklings- och försöksverksamhet med nya verksamhetsformer inom studieförbund och folkhögskolor och därigenom stimulera till förnyelsearbete inom folkbildningen. Medlen får även användas för utvärdering samt för spridning av erfarenheter mellan folkbildningens organisationer från utvecklings- och försöksverksamheten.

Folkbildningsrådets styrelse beslutade den 23 september 1999 att till folkhögskolorna och efter särskilt ansökningsförfarande fördela ca 4 miljoner kronor.

För 2000 års medel har rådet inte gjort några särskilda prioriteringar avseende inriktning eller områden. Folkhögskolorna avgör själva vilken utvecklings- och försöksverksamhet man vill satsa på.

OBSERVERA dock att det för projekt inom området IT-stödd folkbildningsverksamhet finns särskilda medel att söka. Inbjudan till detta finns med i samma utskick från Folkbildningsrådet.

Det är självfallet möjligt att ansöka om projektmedel tillsammans med andra folkhögskolor eller studieförbund. En folkhögskola utgör dock sökande. Samverkan med exempelvis högskolor vad gäller genomförande av utvecklings- och försöksverksamheten kan också förekomma. Verksamheten kan genomföras som ett- eller tvååriga projekt.

Ans√∂kan b√∂r vara kortfattad och inneh√•lla de uppgifter som framg√•r av meds√§nd ans√∂kningsblankett. Den skall vara Folkbildningsr√•det tillhanda senast den 15 november 1999. Ans√∂kan skall l√§mnas b√•de i brevform (OBS ej fax) och som bifogad fil. Ans√∂kan i brevform s√§nds till: Folkbildningsr√•det, Box 730, 101 34  STOCKHOLM. Ans√∂kan som bifogad fil (Word- eller RTF-format) under f√∂ljande e-postadress: utv.-projekt.fbr@folkbildning.net. Ans√∂kningsblanketten i digital form finns att h√§mta p√• Folkbildningsn√§tet under Folkbildningsr√•det info.

Beslut om tilldelning av medel fattas vid Folkbildningsrådets styrelsemöte den 8 december 1999.
Närmare uppgifter om tider m.m. för redovisning och uppföljning av utvecklings- och försöksprojekten anges i samband med besluten om beviljade medel. Ytterligare upplysningar lämnas av Anne-Christine Utterström, tfn 08-412 48 02 eller Signild Håkansson, tfn 08-412 48 04.

Med vänliga hälsningar

Britten M√•nsson-Wallin  Anne-Christine Utterstr√∂m
kanslichef      FOU-sekreterare

PS Den bifogade ans√∂knings-blanketten finns i n√•gra olika format; meddela mig om du inte klarar av att √∂ppna n√•gon av dem, tore.persson@folkbildning.se 

______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB