Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Riksdagsmotioner (info nr 2)
Publicerad: 1999-10-15
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 1999-10-14
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Riksdagsmotioner utifr√•n budgetpropositionen  (info nr 2)

I anslutning till regeringens budgetproposition för år 2000 (1999/2000:1)
har några ytterligare motioner kring folkbildningsfrågorna kommit oss till del:

Kr313  Kultur, medier, trossamfund och fritid, utgiftsomr√•det 17

I kristdemokraternas kommittémotion av Inger Davidsson m.fl. framhålls att folkbildningen ger unika möjligheter för människor att påverka sin livssituation, skapa engagemang för att delta i samhällsutvecklingen samt studera inom i stort sett vilket område som helst. Vidare framhålls folkbildningens betydelse för att försvara, vitalisera och utveckla demokratin. Samtidigt pekar motionärerna på det minskade engagemanget för politiskt arbete och den klara kopplingen mellan medborgarnas delaktighet och valdeltagandet. Kristdemokraterna föreslår därför att regeringen initierar en bred folkbildningssatsning om demokratin och om medborgarnas delaktighet i den politiska processen.

I motionen tas vidare frågorna upp om hur folkbildningen skall styras. Enligt motionärerna skall folkbildningens styras av sin egen idé, sätta sina egna mål,
vara oberoende av ekonomiska och politiska maktgrupper och inte heller tvingas av samh√§lleliga krav f√∂r att h√§vda sin unika verksamhet. Det √§r d√§rf√∂r m√§rkligt att regeringen p√• olika s√§tt √§nd√• styr verksamheten genom att tillf√∂ra ytterligare krav. Det  exempel p√• detta som n√§mns √§r det s√§rskilda anslaget f√∂r utvecklings- och f√∂rs√∂ksverksamhet.

Kristdemokraterna föreslår att de 10 mkr som regeringen avsatt till speciell utvecklingsverksamhet ska föras över till det samlade anslaget för folkbildningen.

Kr314  Liberal kulturpolitik

I folkpartiets kommittémotion av Lennart Kollmats och Kenth Skårvik läggs inga förslag kring folkbildningsfrågorna. Däremot konstateras
"att studieförbunden utgör ett viktigt nav i kulturens infrastruktur. Genom studie- förbundens rikstäckande nätverk skapas diskussioner, debatter, föreläsningar, studiecirklar och utställningar över hela landet. Den lokala närvaron gör studie- förbunden unika i sina möjligheter att arrangera kulturaktiviteter även på mycket små orter."
                                               ‚Ķ‚Ķ‚Ķ‚Ķ‚Ķ‚Ķ‚Ķ‚Ķ‚Ķ‚Ķ‚Ķ‚Ķ‚Ķ
"√Ąven om den nationella kulturpolitiken ska prioritera de professionella konstn√§rerna ska inte amat√∂rkulturen underskattas. Den medverkar i h√∂g grad till ett stort kulturintresse oberoende den ut√∂vas i form av amat√∂rteaters√§llskap, k√∂rer eller dylikt. St√∂det till amat√∂rkulturen b√∂r dock i f√∂rsta hand ges p√• regional och lokal niv√•. Det √§r ocks√• viktigt att samverkan mellan studief√∂rbund, folk-h√∂gskolor och amat√∂rorganisationer fungerar n√§r det g√§ller utvecklingsarbete inom amat√∂r- verksamheten."


______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB