Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Remissyttranden
Publicerad: 1999-11-03

Bifogade filer för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Remiss LUK.pdf 42Kb
Remiss Dokumnetfilm.pdf 38Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-11-03
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Remissyttranden

För kännedom bifogas de av FolkbildningsrÃ¥det lämnade remissyttrandena över SOU 1999:41 Bevara Dokumentärfilmens Kulturarv (bil.) samt SOU 1999:63  Att lära och leda - en lärarutbildning för samverkan och utveckling (bil.).

I yttrandet om Dokumentärfilmens kulturarv tillstyrker Folkbildningsrådet utredarens förslag om att Svenska Filminstitutet får i uppdrag att etablera ett Centrum för dokumentär film och en Filmvårdscentral lokaliserat till Grängesberg.

I yttrandet över lärarutbildningskommitténs betänkande - Att lära och att leda - föreslår rådet bl.a. att en ny vuxenlärarexamen på 60 poäng införs där folkhög- skola/folkbildning bibehålls som en särskild gren i den utbildning som kan leda fram till vuxenlärarexamen. Om en sådan fristående vuxenlärarutbildning inte kan realiseras förordar rådet alternativt att den nuvarande folkhögskollärarutbild- ningen bibehålls och samtidigt byggs ut till 60 poäng. Vidare tar Folkbildningsrådet upp frågorna kring studie- och yrkesvägledningen samt skolledarutbildningen.

______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB