Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Kulturutskottets om prop. Nationella min
Publicerad: 1999-11-10
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-11-10
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Kulturutskottets yttrande över motioner kring prop. Nationella minoriteter i Sverige

Vi har tidigare redovisat innehållet i propositionen samt de motioner som föreligger
kring folkbildningens betydelse för de nationella minoriteterna..

I en s-motion  1999/2000:K7 föreslogs att de nuvarande folkhögskolorna som arbetar med inriktning pÃ¥ de nationella minoritetsgrupperna skulle erhÃ¥lla särskilt stöd för att utvecklas till kulturella centrum samt att den romerska minoriteten själv eller i samver- kan med andra folkhögskolor borde fÃ¥ möjlighet att starta egen folkhögskoleverksamhet. Det sistnämnda föreslogs ocksÃ¥ i v-motionen 1999/2000 :K353.

I sitt yttrande 1999/2000:KrU2y till konstitutionsutskottet framhåller kulturutskottet att folkbildningens anordnare själv lägger fast målen för sin verksamhet samt att Folkbildningsrådet beslutar om vilka som skall få statsbidrag. Utskottet understryker värdet av att de folkhögskolor som vänder sig till minoritetsgrupperna utvecklas till kulturella centrum för respektive grupp. De medel som disponeras av Folkbildningsrådet bör således även avse satsningar som syftar till att utveckla skolorna till kulturella centrum.

När det gäller inrättandet av nya folkhögskolor för de nationella minoriteterna hänvisar utskottet på nytt till att detta är en fråga för Folkbildningsrådet och refererar till de kriterier för prövningen av sådana ansökningar som rådet utarbetat. Dessutom hänvisar utskottet till den kartläggning av verksamhet riktad mot minoritetsgrupperna som rådet skall göra utifrån förslagen i regeringspropositionen.

Sammanfattningsvis avstyrker kulturutskottet därmed motionerna.
______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB