Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Regeringens budgetramar år 2000
Publicerad: 1999-11-18
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-11-18
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Regeringens budgetramar år 2000

I riksdagens kammare debatteras i dag regeringens förslag i budgetpropositionen
avseende de ekonomiska ramarna för de olika utgiftsområdena år 2000
(prop. 1999/2000:1).

Av finansutskottets betänkande 1999/2000:FiU1 framgÃ¥r att vad det gäller de utgiftsomrÃ¥den som särskilt berör folkbildningen (UtgiftsomrÃ¥de 17 Kultur,medier. trossamfund och fritid, UtgiftsomrÃ¥de 16  Utbildning och universitetsforskning samt UtgiftsomrÃ¥de 15 Studiestöd) sÃ¥ tillstyrker riksdagsmajoriteten förslagen frÃ¥n regeringen.
Därmed blir det inga ändringar av de medel som föreslås utgå.

Vad gäller behandlingen av övriga motioner som berör folkhögskolor och studieförbund så återkommer vi med information när själva fackutskottsbetänkandena föreligger.
______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB