Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Validering av vuxnas kunskap och kompeten
Publicerad: 1999-11-22
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-11-22
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Validering av vuxnas kunskap och kompetens

Regeringen har beslutat tillsätta en särskild utredare kring frågorna om validering av vuxnas kunskap och kompetens samt har också utfärdat direktiv för arbetet (Dir 1999:86).

I ett första steg skall utredaren  organisera och leda tre pilotprojekt i syfte att utveckla modeller och metoder för validering av utländsk yrkeskompetens pÃ¥ i första hand gymnasial nivÃ¥ och annan yrkeskompetens som arbetsmarknaden kräver för visst yrke.

Utredaren skall i ett andra steg föreslå former och planera för en utvidgad försöksverksamhet med validerifng av vuxnas kunskap och kompetens på gymnasial nivå och vissa eftergymnasiala nivåer, t. ex. på en nivå som motsvarar försöksverksamheten med kvalificerad yrkesutbildning (KY-utbildning).

I ett tredje steg skall sedan utredaren pröva behovet av ett nationellt system för validering av vuxnas kunskap och kompetens.

Arbetet, som skall vara slutfört i sin helhet den 20 december Ã¥r 2000, skall ske i samverkan med AMS och Skolverket  och i samrÃ¥d med bl.a. FolkbildningsrÃ¥det.

Kommittédirektiven i sin helhet kan hämtas via Internet på Information Rosenbad.

______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB