Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


TV-inslag och riksdagsfråga om Färnebo fo
Publicerad: 1999-11-26

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Protokoll riksdagen.pdf 6Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-11-26
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
TV-inslag och riksdagsfråga om
Färnebo folkhögskola

I tisdagskvällens Aktuellt i SvT förekom ett uppmärksammat inslag med reportage och elevintervjuer kring en av skolans kurser Miljökurs med tema vägmotstånd och direktpåverkan. Folkbildningsrådet, som med kort varsel kallades till TV-studion, representerades av Lasse Magnusson i ett därpå följande samtal med programledaren Jarl Alfredius.

Färnebo folkhögskola har sedan gått ut med ett pressmeddelande, som bl.a. sänts till samtliga folkhögskolor, där man starkt kritiserar TV-reportaget för att vara missvisande på ett antal punkter. Vidare kritiserar man Aktuelltredaktionen för att reresentanter för skolan ej getts tillfälle att kommentera den bild som ges av Färnebo i reportaget.

Vid gårdagens frågestund i riksdagen ställde Carl-Erik Skårman (m) frågor till statsrådet Ingegerd Wärnersson om vilka åtgärder regeringen ämnar vidtaga för att "garantera att det inte bedrivs sabotageutbildning vid landets folkhögskolor".

Statsrådets svar och det fortsatta replikskiftet bifogas (se bil.).

Upplysningsvis kan nämnas att Folkbildningsrådet omedelbart efter inslaget kontaktat Färnebo folkhögskola och att sammanträffande kommer att äga rum med representanter för skolans styrelse och ledning kring de frågor som TV-inslaget gett upphov till.


______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se och finns också i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
E-post: fbr@folkbildning.se
www.folkbildning.seKlicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB