Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Folkbildningsrådsbeslut om Färnebo folkhö
Publicerad: 1999-12-12

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Färnebobeslut.pdf 10Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-12-12
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Folkbildningsrådets beslut om
Färnebo folkhögskola

Folkbildningsrådets hantering av frågan om Färnebos miljökurs med tema vägmotstånd och direktpåverkan har väckt ett starkt intresse (se tidigare FBR-info).

För kännedom bifogas det beslut som fattades av styrelsen för Folkbildningsrådet
den 8 december (bil.).

Som framgår av beslutet har styrelsen ej funnit belägg för att kursen genomförts på ett sådant sätt att den syftat till att utbilda och träna deltagarna till, att genomföra icke lagliga aktioner som också kan innebära risk för våld mot person eller egendom. Det finns heller inget belägg för att kursen som sådan syftat till och i praktiken gett utbildning för civil olydnadsaktiviteter av ickevåldskaraktär.

Däremot anser rådet att ansvarsfördelningen mellan skolans styrelse samt lärare/handledare och kursdeltagare ej varit tillräcklig klar och gett anledning till det ifrågasättande som ägt rum av kursen.

Mot denna bakgrund följer rådet den princip som tillämpades vid 1993 års behandling av en liknande fråga och förutsätter att Färnebo ej rapporter miljökursen som en statsbidragsberättigad utbildning. Dessutom ställer Folkbildningsrådet vissa andra krav på folkhögskolans styrelse och ledning.______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB