Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Utredare av valideringsfrågorna
Publicerad: 1999-12-12
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-12-09
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Utredare av valideringsfrågorna

Som vi tidigare informerat om har regeringen beslutat tillsätta en särskild utredning kring frågorna om validering av vuxnas kunskap och kompetens samt har också utfärdat direktiv för arbetet (Dir 1999:86).

Se information den 22 november.

Till särskild utredare har utsetts f.d. riksdagsledamoten Elving Andersson (c) som f.n. är regionsekreterare vid regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen.


______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB