Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Statsbidragsfördelningen för år 2000
Publicerad: 1999-12-12

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Statsb Ã¥r 2000.pdf 51Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-12-12
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Statsbidragsfördelningen för år 2000

Folkbildningsrådets styrelse har fattat beslut om statsbidragsfördelningen för
Ã¥r 2000. Besluten är slutliga vad gäller fördelningen av anslagsposten 1  Bidrag till folkbildningen och anslagsposten 3 Utvecklings- och försöksverksamhet inom studieförbund och folkhögskolor.

När det gäller  anslagsposten 2 Statsbidrag för en särskild utbildningsinsats inom folkhögskolan fattades enbart ett preliminärt beslut. Slutligt statsbidragsbeslut fattas först efter det att folkhögskolornas slutredovisning av 1999 Ã¥rs verksamhet inkommit, d.v.s. under februari- mars mÃ¥nader Ã¥r 2000.

För kännedom bifogas rådets skrivelse till studieförbunden och folkhögskolorna (bil.).______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB