Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Riksdagsdebatt om Färnebo folkhögskola
Publicerad: 1999-12-13

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Riksdutdrag.pdf 19Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-12-13
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Riksdagsdebatt om Färnebo folkhögskola

I samband med att riksdagen den 8 december tog ställning till kulturutskottets betänkande om utgiftsområdet 17 och därmed folkbildningsanslagen för år 2000
(se tidigare FBR-info) gjordes i slutet av debatten några inlägg om folkbildningsfrågor.

Jan Backman (m) angav några motiv för moderaternas förslag om dels en besparing av folkbildningsanslaget på 300 mkr och dels att folkhögskoledelen av anslaget förs över till utbildningsutskottet och utgiftsområdet 16. I samband med detta hänvisade Backman också till dels RRVs rapport och den kritik som där framförs mot Folkbildningsrådet och dels till TV-reportaget om Färnebo folkhögskola den 23 november.

Birgitta Sellén (c) hade sedan ett replikskifte med Backman kring Färnebo frågan.

I övrigt fanns en del positiva uttalande om folkbildningen från de olika partiföreträdarna.

För kännedom bifogad ett utdrag från snabbprotokollet som i sin helhet finns att hämta via Internet (bil.).

______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB