Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


KU-anmälan av statsrådet Wärnersson
Publicerad: 1999-12-17
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-12-17
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
KU-anmälan av statsrådet Wärnersson
om ministerstyre

I FBR Informerar har vi tidigare redogjort för statsrådets Ingegerd Wärnersson svar på en fråga om Färnebo folkhögskola vid riksdagens frågestund den 25 oktober.

Riksdagsledamoten Birgitta Sellén (c) har nu, enligt mediauppgifter, anmält Wärnersson till riksdagens konstitutionsutskott och menar att det kan handla om ministerstyre. Anmälaren ser ett samband mellan ministerns uttalanden i riksdagen och Folkbildningsrådets beslut om Färnebos folkhögskolas miljökurs.

FrÃ¥gan lär behandlas i konstitutionsutskottet  först till vÃ¥ren.

Anm. Upplysningsvis kan meddelas att inga som helst kontakter med ministern eller departementet  tagits inför FolkbildningsrÃ¥dets beslut i frÃ¥gan. Wärnerssons uttalande
har inte heller åberopats som någon grund för beslutet. Som framgått av beslutet har rådet fullföljt samma praxis som användes vid motsvarande behandling av en Färnebokurs
Ã¥r 1993.


______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB