Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Folkbildningens etik- o gränsdragningsfrå
Publicerad: 1999-12-17

Bifogade filer för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Färnebobeslut.pdf 11Kb
Etik o ansvar.pdf 42Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-12-17
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Folkbildningens etik- o gränsdragningsfrågor

Folkbildningsrådet har i dag sänt en skrivelse till styrelserna för samtliga folkhögskolor och styrelser kring etik- och gränsdragningsfrågor samt ansvaret för att en löpande diskussion om detta förs, såväl vad gäller presentationen av folkbildningsaktiviter samt dess utformning och innehåll. Detta bl.a. som bakgrund mot rådets beslut kring en kurs vid Färnebos folkhögskola. Även Folkbildningsrådets nuvarande och ev. framtida roll vad gäller dessa frågor beskrivs kortfattat. Som bilaga medsänds också protokollsutdraget från styrelsens sammanträde den 8 december.

För kännedom bifogas skrivelsen (bil.). Vad gäller studieförbunden är vi tacksamma för om skrivelsen vidaresänds till också de regionala/lokala enheterna.
____________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB