Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Vuxenutbildningskampanjer
Publicerad: 1999-12-22

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
vuxutbkampanj.pdf 16Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1999-12-22
Information från Ingrid Brundin
tel. 08-412 48 14  e-post ingrid.brundin@folkbildning.se
------------------------------------
Vuxenutbildningskampanjer

Utbildningsdepartementet inbjuder i en skrivelse alla kommuner och övriga anordnare av vuxenutbildning och folkbildning att delta i de två vuxenutbildningskampanjer som planeras våren 2000 och 2001. Den första kampanjen är planerad till vecka 15, dvs den 10-16 april 2000.

Syftet med kampanjen är att dels visa upp bredd och mångfald i svensk vuxenutbildning och folkbildning för att öka förståelsen för behovet av vuxenutbildning och livslångt lärande, dels att nå och rekrytera fler till vuxenutbildningen. De främsta målgrupperna är presumtiva och nuvarande studerande samt beslutsfattare och opinionsbildare.

Ett centralt sekretariat har tillsatts, där Britt Lindmark, Stockholms läns bildningsförbund, ingår som kontaktperson för folkbildningen. En styrgrupp har också bildats med företrädare för Kommunförbundet, Skolverket, Folkbildningsrådet, Utbildningsradion och AMS. Folkbildningsrådets kontaktperson är Ingrid Brundin.

Skrivelsen bifogas i sin helhet.
______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB