Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Riksdagsbeslut om folkbildningsanslaget
Publicerad: 1998-12-16
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 1998-12-10:
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post  lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Riksdagsbeslut om folkbildningsanslaget
------------------------------------

Riksdagen fattade det formella beslutet om folkbildningsanslaget den 8 december. I debatten, som till större delen handlade om andra delar av utgiftsområdet 17, gjordes några uttalanden om folkbildningen exempelvis:

Agneta Ringman (s) som först redogjorde för de centrala utvecklingsområden som fanns med i folkbildningspropositionen och sedan fortsatte "För att kunna förverkliga en del av det som folkbildningspropositionen innehöll utökas nu anslaget med 30 miljoner kronor. För kommande budgetår finns tyvärr inte utrymme att anslå hela det föreslagna beloppet på 40 miljoner kronor, men jag förutsätter också att folkbildningen så snart som möjligt erhåller de medel som föreslogs i propositionen. Folkbildningen behöver nämligen de resurserna för att fullfölja sin viktiga uppgift."

Willy Söderdahl (v) anförde också beträffande "överföringen av de 10 mkr" till de allmänna samlingslokalerna.
"Vi är medvetna om att tidigare nämnda förslag innebär en ambitionsminskning för folkbildningen, men vi vill
hänvisa till utskottets textavsnitt 'Folkbildningen tillförs nu reformmedel för detta ändamål om 30 miljoner kronor och bör så snart som möjligt erhålla de medel som förutsatts bl.a. i proposition 1997/98:115'. Vi kommer givtevis att arbeta för att så blir fallet. Pengar till samlingslokaler är positivt för flera av folkbildningens organisationer."

Jan Backman (m) kommenterade moderaternas folkbildningsmotion genom bl.a. följande markering:
"Ett annat ofta framför moderat förslag är att överföra anslaget till folkhögskolorna till utbildningsbudgeten. Då skulle det inom kulturbudgeten bli kvar ett renodlat studieförbundsanslag. Det skulle då kunna värderas i ett bredare perspektiv där studieförbundens insatser som kultutarrangörer och viktiga aktörer när det gäller att bevara t.ex. gamla konsthantverkstraditioner och annan tyst kunskap fick vägas mot andra kulturaktiviteter."

För den som vill ta del av hela riksdagsdebatten hänvisas till Riksdagens snabbprotokoll 1998/99:31 som kan hämtas hem från riksdagens hemsida.
______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB