Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Kunskapslyftet och studiestödsfrågorna
Publicerad: 1998-12-16

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Riksdags.pdf 8Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1998-12-16:
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post  lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Kunskapslyftet och studiestödsfrågorna
------------------------------------

Lars Hjerten (m) ställde den 10 december en enkel fråga till utbildningsminister Tomas Östlund
beträffande vårens ansökningar till Kunskapslyftsutbildningar och den brist som uppstått vad gäller
medel för att bevilja det särskilda studiestödet. Över 50 000 ansökningar finns inne hos CSN och medlen
räcker enbart till drygt hälften av dessa.

Utbildningsministern gav inga löften om att nya medel skulle tillföras CSN för att fler studerande skulle kunna beviljas stöd.

För kännedom bifogas snabbprotokollet 1998/99:33 sid. 24 (bilaga)
______________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB