Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


1999 års Kunskapslyftsplatser
Publicerad: 1998-11-11
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1998-11-11:

1999 års Kunskapslyftsplatser
------------------------------------

Skolverket har i avvaktan på riksdagsbeslutet och regeringens regleringsbrev fattat ett preliminärt beslut om fördelningen av 1999 års kunskapslyftsplatser.

I budgetpropositionen beräknades medel gör
101 500 platser till kommunerna och därutöver 10 000 årsstudieplatser till folkhögskolorna via Folkbildningsrådet (s-anslaget) samt 12 000 platser till den kvalificerade yrkesutbildningen (KY).

Skolverkets prel. fördelning avser medel för
101 150 årsplatser till kommunerna. Sammanlagt förelåg ansökningar om 120 000 platser.

Av riktlinjerna i Skolverkets beslut framgår bl.a. att för orienteringskurser och folkhögskolekurser enligt folkbildningsförordningen räknas 21 poäng per vecka för heltidsstudier. Det innebär att det krävs en 36 veckor lång folkhögskolekurs för en helårsplats på 756 poäng.

Vad gäller statsbidragsersättningsnivåerna till kommunerna så bedöms folkhögskolekurserna som kategori A-kurser (allmänna kurser) och ger därmed kommunerna ett beräknat bidrag på
24 500 kr.

Det innebär att de svårigheter som FBR tidigare påtalat vad gäller kommunernas finansiering av folkhögskolekurserna inom den kommunala delen av Kunskapslyftet kvarstår (se FBRs pr
Folkbildningen och Kunskapslyftet 1998-02-19.

Skolverkets beslut finns bl.a. publicerats pÃ¥ verkets webbplats      http://www.skolverket.se 

__________________________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor och studieförbund. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB