Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Folkbildningskampanj kring EMU
Publicerad: 1998-11-11

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
EMU-kampanj.pdf 71Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1998-11-11:

Folkbildningskampanj kring EMU
------------------------------------

I regeringsförklaringen, budgetpropositionen samt i andra uttalanden frÃ¥n statsministern har nämnts att en folkbildningskampanj kring EMU  den monetära unionen skall genomföras. Studieförbunden har nämnts som viktiga anordnare av denna. Det har dock hittills varit svÃ¥rt att fÃ¥r handfasta besked frÃ¥n regeringskansliet om uppläggningen av det hela.

I en artikel i LO-tidningen nämns att regeringen kommer att satsa 20 mkr till att börja med i kampanjen och att studieförbunden skall ta hand om det mesta av kampanjen. Vidare överväger man att  i likhet kampanjen inför medlemskapet i EU tillsätta en fristÃ¥ende delegation som efter ansökan skall fördela medlen till den nya folkbildnings-kampanjen.

För kännedom  bifogas artikeln frÃ¥n LO-tidningen

Se bilaga

__________________________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor och studieförbund. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB