Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Interkommunala ersättningar i Västra Göta
Publicerad: 1998-11-17
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1998-11-17:

Till folkhögskolegruppen:
Interkommunala ersättningar inom Västra Götalandsregionen
------------------------------------
Den 1 januari 1999 bildas Västra Götalandsregionen. Det är Landstinget Skaraborg, Bohuslandstinget, Landstinget i Älvsborg samt Landstingsverksamheten i Göteborgs kommun som bildar en region med ytterligare nya uppgifter.

I samband med regionens bildande kommer det att bli förändringar i hanteringen av interkommunala ersättningar till folkhögskolorna.

De folkhögskolor som har haft elever under höstterminen som är skrivna i något av de tre landstingsområdena, skall snarast skicka in sina fakturor till respektive landsting. Fakturor som avser elever från Göteborgs kommun kan hanteras som vanligt under årsskiftet, kommunernas utbildningskontor finns kvar och kan hantera detta. Men landstingen upphör den 1 januari och verksamheten tas över av regionen.

Interkommunal ersättning till folkhögskolor kommer fortsättningsvis att handläggas av kultursekretariatet Regionens Hus i Uddevalla.

__________________________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor och studieförbund. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB