Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Medel till utvecklings- och försöksverksa
Publicerad: 1998-11-17
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1998-11-17:

Medel till utvecklings- och försöksverksamhet
inom studieförbund och folkhögskolor
------------------------------------
Intresset för att genomföra utvecklingsinsatser med hjälp av de nya medlen har varit stort på folkhögskolorna. Vad gäller 1998 års medel har 155 projektansökningar från över 90 folkhögskolor inkommit. Summan av de sökta bidragen är 53 miljoner kronor vilket skall relateras till de 4,2 miljoner kronor som finns att fördela.

Beredning av ansökningarna pågår f.n. och FBR:s styrelse fattar den 9 december beslut om vilka projekt som skall erhålla medel.

För studieförbundens del har 5,8 miljoner kr prel. fördelats vid styrelsesammanträdet den
4 november.

När det gäller 1999 års medel (10 mkr) kommer Folkbildingsrådets styrelse att ta ställning
till fördelningsprinciperna vid december månads sammanträde. Därefter följer troligen ett ansökningsförfarande och sedan beräknas styrelsen kunna fatta beslut i mars månad.


__________________________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor och studieförbund. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB