Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


FBRs preliminära beslut om statsbidragsfö
Publicerad: 1998-11-13

Bifogade filer för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Folkhogskolebilaga.pdf 11Kb
Prel_statsb.beslut-99.pdf 31Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1998-11-12:

FBRs preliminära beslut om statsbidragsfördelning
------------------------------------

Folkbildningsrådets styrelse fattade den 4/11 ett preliminärt beslut om statsbidrags-fördelningen för budgetåret 1999. Allt förutsatt att riksdagen fastställer regeringens budgetpropositionsförslag samt att regeringen inte ändrar på någon av anslagsposterna i regleringsbrevet.

Som ovan redovisats finns det risk för en minskning av 10 mkr på troligen det allmänna anslaget (anslagspost 1.). Detta innebär, jämfört med rådets prel. beslut, en minskning på ca 0,5%.

FBRs beslut har tidigare sänts ut till alla studieförbund och folkhögskolor. För övriga mottagare av FBR informerars räkning bifogas beslutet även här.

Se bilagor:
- 1991 års preliminära statsbidragsfördelning
- Fördelningsprinciper för folkhögskolorna

__________________________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor och studieförbund. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB