Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Re(2): FBRs preliminära beslut om statsbi
Publicerad: 1998-11-19
Hej, ang. hänvisningen i FBRs preliminära beslut om statsbidragsfördelning:

"Som separata bilagor (bilaga 2) medsänds de preliminära statsbidragsbesluten till de
enskilda studieförbunden och folkhögskolorna."

Dessa bilagor har skickats direkt till resp. folkhögskola med post, vilket jag borde ha skrivit.

Hälsningar
ToreKlicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB