Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


FBR, styrelseprotokoll 4 nov-98
Publicerad: 1998-11-24

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Protokol.pdf 13Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1998-11-24:

FBR, styrelseprotokoll 4 nov-98
Lasse Magnusson, tel. O8 - 412 48 06  e.post:  lasse.magnusson@folkbildning.se.
------------------------------------
KUNSKAPSLYFTET SOM MODELL OCH METOD

Som ett led i den pågående utvärderingen av Kunskapslyftet har en ny rapport publicerats.
Rapporten "Kunskapslyftet som modell och metod" belyser erfarenheterna från 12 kommuner vad gäller
samverkan mellan stat och kommun och sambandet mellan den statliga styrningen och det lokala genomförandet av Kunskapslyftet.

Den studie som ligger till grund för rapporten bygger på de självutvärderingar utifrån ett analysschema som kommunerna gjort.

För kännedom bifogas ett utdrag ur rapporten i form av dels i en kommunöversikt av Kunskapslyftets deltagare, innehåll och utbildnignsanordnare och dels den sammanfattande bedömningen av Kunskapslyftet som modell och metod.

Rapporten i sin helhet kan beställas från
Kunskapslyftskommittén
Att Karin Karlsson
Regeringsg. 30-32
103 33  Stockholm
Fax 08 - 405 41 11
Tel. 98 - 405 13 47
------------------------------------
INFORMATION: Lasse Magnusson, tel. 08 - 412 48 06     epost  lasse.magnusson@folkbildning.se
__________________________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor och studieförbund. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB