Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU1
Publicerad: 1998-11-25

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
1998.99_KrU1.pdf 393Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 1998-11-25:

Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU1
------------------------------------

Kulturutskottets betänkande 1998/99 KrU1 justerades i går.
I betänkandet har utskottet tagit ställning kring regeringens förslag betr. 1999 års folkbildningsanslag
samt de motioner som kommit in (se tidigare informationer). Utskottet tillstyrker den trepartimotion som förelåg om ett ökat stöd till de allmänna samlingslokalerna som bl.a. finansieras via en minskning av folkbildningsanslaget med 10 mkr.

Samtidigt markerar utskottet:
"Minskningen innebär att reformutrymmet för studieförbunden och folkhögskolorna år 1999 minskas från 40 miljoner kronor till 30 miljoner kronor. Som anfördes i propositionen 1997:98:115 behöver folkbildningen adekvata resurser för att fullfölja sina viktiga arbetsuppgifter för samhällets utveckling och för de enskilda människornas behov av kunskaper, social kompetens och förmåga att bidra till ett demokratiskt samhälle. Folkbildningen tillförs nu reformmedel för detta ändamål om 30 miljoner kronor och bör så snart som möjligt erhålla de medel som förutsatts bl.a. i propositionen 1997/98:115".

Kulturutskottets förslag beräknas fastställas av riksdagens kammare den 8 december.

För kännedom bifogas utdrag från kulturutskottets betänkande (se bilaga).

                                                --------------
Kansliets bedömning

Med reservation för att ett regleringsbrev också skall utfärdas av regeringen bedömer kansliet att
det allmänna anslaget (anslagsposten 1) minskas med 10 mkr.

För studieförbundens del minskas sedan det allmänna anslaget med ca 5,8 mkr och för folkhögskolornas
del handlar det om ca 4,2 mkr. För de enskilda studieförbunden och folkhögskolorna handlar det om en
medelsminskning på ca 0,5% jämfört med de tidigare lämnade prel. statsbidragsbesluten. Folkhögskolornas
statsbidragsbelopp per deltagarveckor ändras därmed från 1. 035 kr per vecka till 1.030 kr per vecka.
Allt förutsatt att FBRs styrelse den 9/12 faställer de beräkningsmodeller kansliet använt sig av för den
händelse minskningen av anslaget på 10 mkr skulle inträffa.

------------------------------------
INFORMATION: Lasse Magnusson, tel. 08-412 48 06     epost:  lasse.magnusson@folkbildning.se
__________________________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor och studieförbund. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB