Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU1_
Publicerad: 1998-11-25
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1998-11-25:

Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU1_2
------------------------------------
Ett litet tillägg till föregående information om kulturutskottets betänkande:

Kulturutskottet föreslÃ¥r vidare att m-motionen som föreslog en minskning av folkbildningsanslaget  pÃ¥ 298 mkr avslÃ¥s.Motionerna om att ta bort de 40 mkr till de fackliga organisationernas m.fl. uppsökande verksamhet och utbildning i samhällsfrÃ¥gor avslÃ¥s. Detsamma gäller centermotionen om att en del av folkbildningsanslaget skall avsättas för studieförbundens deltagande i ett nationellt Kunskapslyft om IT samt en centermotion om att införa ett nytt anslag pÃ¥ 21,8 mkr Folkbildningsorganisationernas information om EU.
------------------------------------
INFORMATION: Lasse Magnusson, tel. 08-412 48 06     epost:  lasse.magnusson@folkbildning.se
__________________________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor och studieförbund. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB