Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Protokoll från extra representantskapsmöt
Publicerad: 1998-11-27

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Protokoll-98.pdf 9Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1998-11-27:
Information från Lasse Magnusson
tel. 08 - 412 48 06  e-post  lasse.magnusson@folkbildning.se


Protokoll från extra representantskapsmötet 4 november
------------------------------------

Som den uppmärksamme användaren av Folkbildningsnätet redan märkt.
Av förbiseende sändes den 20 november 1997 års protokoll. Tyvärr gällde
detsamma för den sammanställning av de senaste två veckornas e-post-
utskick som via brevförsändelse i går sändes till dem som ännu ej står på
vår e-postlista.

Vi bifogar nu det riktiga protokollet och sänder även nästa vecka ut ett nytt
protokoll per brev (bilaga).
__________________________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor och studieförbund. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB