Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


20 mkr till folkbildning om EMU
Publicerad: 1998-11-27

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
20mkr_emu.pdf 19Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1998-11-27:
Information från Lasse Magnusson
tel. 08 - 412 48 06  e-post  lasse.magnusson@folkbildning.se


20 mkr till folkbildning om EMU
------------------------------------

Statsninster Göran Persson presenterade vid ABFs förbundskongress i Sandviken regeringens riktlinjer för nästa års folkbildningsinsatser om valutaunionen EMU.

Folkbildningsorganisationerna (studieförbunden), folkhögskolor och andra organisationer uppmanas att aktivt medverka  och spela en central roll i folkbildnignsarbetet.

En delegation kommer att tillsättas med uppgift att fördela medel på 20 mkr. Delegationens sammansättning kommer att vara kla om ett par veckor.

Folkbildningsrådet får en speciell roll vid fördelningen av medel. Rådet skall yttra sig över bidragsansökningarna från folkbildningsorganisationerna (studieförbunden) och folkhögskolor.

För kännedom bifogas ett pressmeddelande. se bilaga.

Vi återkommer med ytterligare information när sådan finns tillgänglig.
__________________________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor och studieförbund. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB