Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


FBR kommenterar fördeln. statsbidrag till
Publicerad: 1998-12-02

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Svarsskr.pdf 26Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1998-12-02:
Information från Lasse Magnusson
tel. 08 - 412 48 06  e-post  lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Folkbildningsrådets kommentar till principerna för fördelning av statsbidragen till folkhögskolorna
------------------------------------

Styrelsens preliminära beslut om 1999 års statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor har tidigare redovisats via FBR informerar.

Med anledning av de skrivelser som inkommit kring framför allt effekterna av de nya fördelningsprinciperna för för vissa folkhögskolor med musikutbildningar har rådet styrelse lämnat en del kommentarer i en svarsskrivelse 1998-11-26.

För kännedom bifogas skrivelsen.                 se bilaga
__________________________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB