Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Utbildningsradion
Publicerad: 1998-12-03
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1998-12-03:
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post  lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
Utbildningsradion
------------------------------------

Med bl.a. tanke på DUKOMS förslag kring URs framtid har det rått en osäkerhet om det nuvarande sändningstillståndet för Utbildningsradion eftersom detta upphör vid årsskiftet.

Efter utskottsbehandlingar av motioner är det nu klart att riksdagen kommer att förlänga URs nuvarande tillstånd att omfatt perioden 1999-2001. Därmed blir det en balans med vad som gäller för Sveriges radio och TV. UR får också nu, i avvikelse mot tidigare besked, del av de särskilda medlen för "fönyelse medn anledning av övergången till ny teknik", på samma villkor som de övriga två bolagen.

UR har därmed fått de riktlinjer man under hösten strävat efter och kan fortsätta att utveckla och förändra företaget under något säkrare förhållanden. En proposition kan samtidigt komma under våren där regeringen mer principiellt tar ställning till URs framtida organisation och uppgifter. I vilken mån delar av DUKOMs betänkande finns med där återstår att se.

UR-frågorna har behandlats i 1998/999 KRU2y, 1998/99 :KU6 samt i 1998/99:KrU1 som kan hämtas på riksdagens webbplats.
__________________________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB