Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


VD på Utbildningsradion
VD på Utbildnings
Publicerad: 1998-12-08
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1998-12-08:
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post  lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
VD på Utbildningsradion
------------------------------------

Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 7 december att förlänga Rolf Svenssons
uppdrag som t.f. VD till den 30 juni samt uppdra åt den inom styrelsen utsedda rekryteringsgruppen att fortsätta sitt arbete.

Innan ny VD anställs vill styrelsen avvakta om det kommer en regeringsproposition under
våren som närmare beskriver URs framtida uppgifter och organisation.
__________________________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB