Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


1998 års anslag till utv- och försöksv-he
Publicerad: 1998-12-10

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Utv-bidr.pdf 22Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 1998-12-10:
Information från Lasse Magnusson
tel. 08-412 48 06  e-post  lasse.magnusson@folkbildning.se
------------------------------------
1998 års anslag till utvecklings- och försöksverksamhet på folkhögskolor
------------------------------------

Folkbildningsrådet beslutade 1998-12-09 att fördela sammanlagt 4 0 48 000 kr till 21 olika projekt på folkhögskolorna. Sammanlagt fanns det ca 150 ansökningar för ett belopp över 50 mkr.

Av bilagan framgår vilka projekt som fått medel.

Statsbidragsvillkor
Medlen skall användas till utvecklings- och försöksverksamhet med  nya verksamhetsformer för att stimulera till förnyelsearbete för folkhögskolorna.

Folkhögskolan skall via svarsblankett bekräfta att man är beredd att genomföra den planerade verksamheten.

En delrapport skall lämnas till Folkbildningsrådet senast den 1 december 1999.

Slutrapport betr. den genomförda verksamheten skall lämnas till rådet senast tre månader efter projektets slutförande.

I samband med statsbidragsbeslutet till berörda folkhögskolor kommer ytterligare allmänna upplysningar betr. utbetalingen av statsbidraget, edömningsgrunderna samt den fortsatta erfarenhetsspridningen m.m. att lämnas.
__________________________________________________________
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.
Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader 3.0 för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)
En del av informationen kommer också att finnas tillgänglig på Folkbildningsrådets webb-plats på Internet: www.folkbildning.se

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB