Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


FBR info 17/98
Publicerad: 1998-06-09

Bifogade filer för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
KrU17.pdf 88Kb
Remiss98.11.pdf 7Kb
Remiss98.192-193.pdf 6Kb
Protokoll.pdf 11Kb
Statskontoret.pdf 368Kb
SFS_1998.276.pdf 483Kb
Kunskapslyftet_10.pdf 287Kb
milleniumskiftet.pdf 235Kb
direktiv.pdf 232Kb
Prop_98_165.pdf 61Kb
riksdag.pdf 1757Kb
FBR-info-11.98.pdf 26Kb

FBR Informerar nr 17/98 består av nyhetsbladet plus bilagor, som du kan hämta hem här. Du behöver gratisprogrammet Acrobat Reader, http://www.adobe.se, för att kunna läsa och skriva dokumenten:
– FBR Informerar 17/98
- Riksdagsprotokoll
- Proposition om storstad
- Direktiv ang Härnösand
- Milleniumskiftet
- Kunskapslyftet nr 10
- SFS 1998:276
- Statskontoret om kunskapslyftet
- FBRs styrelse, protokoll 25 maj
- FBRs yttrande om SOU 1997:192-193
- FBRs yttrande om SOU 1998:11

Som vi utlovade i förra numret av FBR informerar, nr 16/98, kommer här också Kulturutskottets betänkande 1997/98:KrU17 om Folkbildningspropositionen.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB