Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


FBR info 19/98
Publicerad: 1998-08-24

Bifogade filer för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
EU_stipendier.pdf 87Kb
EU_utb.program.pdf 287Kb
30miljoner.pdf 76Kb
Resursarbete.pdf 1145Kb
Kunskapslyft-org.pdf 11Kb
Remiss_SOU1998.51.pdf 15Kb
Kunskapslyft_utvardering.pdf 1479Kb
Folkb_kannetecken.pdf 24Kb
forordning_1991.977.pdf 14Kb
FBR_info_19.98.pdf 23Kb

FBR Informerar nr 18/98 består av nyhetsbladet plus bilagor, som du kan hämta hem här. Du behöver gratisprogrammet Acrobat Reader, http://www.adobe.se, för att kunna läsa och skriva dokumenten:
- FBR Informerar 19/98
- ”Nya” förordningen om statsbidrag till folkbildningen
- Promemoria om folkbildningens kännetecken
- Utvärdering av Kunskapslyftet, ett utdrag
- FBRs ynpunkter på betänkandet om Vuxenutbildning och livslångt lärande
- Skolverkets projektorganisation för Kunskapslyftet
- Om resursarbete i offentliga och offentligt finansierade tjänster samt i Svenska Kyrkan
- Information om 30 miljoner till kulturen i stödområdena
- EU-kommissionens förslag till nya utbildningsprogram år 2000-2004
- Information från Svenska EU Programkontoret om möjlighet att erhålla stipendier för studiebesök i annat land
(Rättelse av SCBs statistiska meddelande U22 SM 9801 Folkhögskolan vår- och höstterminen 1997 - kan beställas från Statistiska Centralbyrån, fax 019-17 70 82)
Dessutom en påminnelse om enkäten som skickades ut den 19 augusti.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB