Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


FBR info 20/98
Publicerad: 1998-09-09

Bifogade filer för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
enkat.pdf 10Kb
FBR_kansli.pdf 13Kb
FBR_fin.pdf 11Kb
FBR_intern.grp.pdf 10Kb
FBR_fou-beredn.pdf 12Kb
FBR_stf-beredn.pdf 11Kb
FBR_fhsk-beredn.pdf 11Kb
FBR_revisorer.pdf 9Kb
FBR_styrelsen.pdf 12Kb
harnosand.pdf 179Kb
10milj.pdf 302Kb
Delrappo.pdf 22Kb
FBR_info_20.98.pdf 20Kb

FBR Informerar nr 18/98 består av nyhetsbladet plus bilagor, som du kan hämta hem här. Du behöver gratisprogrammet Acrobat Reader, http://www.adobe.se, för att kunna läsa och skriva dokumenten:
- FBR Informerar 20/98
- Delrapport frÃ¥n FolkbildningsrÃ¥det: Delrapport om  folkhögskolornas särskilda utbildningsinsatser för arbetslösa budgetÃ¥ret 1998
-10 miljoner till utvecklingsprojekt för vuxenlärare
- Förordnande i Organisationskommittén för distansutbildningsmyndighet i Härnösand
- Adressförteckningar från Folkbildningasrådet:
        * FBRs styrelse
        * FBRs revisorer
        * Folkhögskoleberedningen
        * Studieförbundsberedningen
        * FoU-beredningen
        *RÃ¥dgivande gruppen för internationella frÃ¥gor
        *RÃ¥dgivande gruppen för FIN
        * FBRs kansli
- Enkät (samma som skickades ut den 19 augusti)Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB