Arkiv FBR informerar 1998
Artikel Kalejdoskop - kulturprogram från EU 1998-12-16
Artikel Kunskapslyftet och studiestödsfrågorna 1998-12-16
Artikel Riksdagsbeslut om folkbildningsanslaget 1998-12-16
Artikel 1999 års statsbidragsfördelning 1998-12-10
Artikel 1998 års anslag till utv- och försöksv-he 1998-12-10
Artikel 1999 års statsbidrag till folkbildningen 1998-12-10
Artikel Tilläggsdirektiv till Demokratiutredninge 1998-12-08
Artikel VD på Utbildningsradion
VD på Utbildnings
1998-12-08

Artikel Europarådets 50-årsjubileum 1998-12-08
Artikel Utbildningsradion 1998-12-03
Artikel FBR kommenterar fördeln. statsbidrag till 1998-12-02
Artikel Fler riksdagsmotioner 1998-12-02
Artikel 20 mkr till folkbildning om EMU
1998-11-27

Artikel Protokoll från extra representantskapsmöt 1998-11-27
Artikel Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU1_ 1998-11-25
Artikel Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU1 1998-11-25
Artikel Kunskapslyftet som modell och metod 1998-11-24
Artikel FBR, styrelseprotokoll 4 nov-98 1998-11-24
Artikel Utvecklingsplaner p√• IT-omr√•det‚Äď2 1998-11-23
Artikel Protokoll FBRs extra representantskapsmöt 1998-11-20
Artikel Re(2): FBRs preliminära beslut om statsbi 1998-11-19
Artikel FBRs preliminära beslut om statsbidragsfö 1998-11-13
Artikel Medel till utvecklings- och försöksverksa 1998-11-17
Artikel Interkommunala ersättningar i Västra Göta 1998-11-17
Artikel FBRs skrivelse till Kulturutskottet 1998-11-12
Artikel Remiss Funktionshindrade elever i skolan 1998-11-12
Artikel Remiss Idrott & motion för livet 1998-11-12
Artikel Remiss Flexibel utbildning på distans 1998-11-12
Artikel Folkbildningskampanj kring EMU 1998-11-11
Artikel Utvecklingsplan för vuxenutbildningen 1998-11-11
Artikel 1999 års Kunskapslyftsplatser 1998-11-11
Artikel Utvecklingsplaner på IT-området 1998-11-11
Artikel 1999 års budgetproposition 1998-11-11
Artikel FBR info 23/98 1998-10-19
Artikel FBR info 22/98 1998-10-13
Artikel FBR info 21/98 1998-09-29
Artikel FBR info 19/98 - korrigering 1998-09-21
Artikel FBR info 20/98 1998-09-09
Artikel FBR info 19/98 1998-08-24
Artikel FBR informerar 19 aug-98 1998-08-19
Artikel FBR info 18/98 1998-07-28
Artikel FBR info 17/98 1998-06-09
Artikel FBR info 16/98 1998-06-09
Artikel FBR info 15/98 1998-05-14
Artikel FBR informerar 14/98_komplettering 1998-05-07
Artikel FBR info 14/98 1998-05-06
Artikel FBR info 13/98 1998-04-21
Artikel FBR informerar 12/98 1998-04-15
Artikel FBR informerar 11/98 1998-04-06
Artikel FBR informerar 10/98 1998-04-01
Artikel FBR informerar 9/98 1998-03-25
Artikel FBR informerar 8/98.pdf 1998-03-16
Artikel FBR Informerar 8/98 1998-03-13
Artikel FBR Informerar 7/98 1998-03-10
Artikel FBR Informerar 6/98 1998-03-10
Artikel FBR Informerar 3/98 1998-03-02
Artikel FBR Informerar 4/98 1998-03-02
Artikel FBR Informerar 5/98 1998-03-02


Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se